ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ ทหาร และตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการนี้ นางสาวดาสินี มาลัยพงษ์   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก ได้เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานด้วย ณ ชุดปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ