ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหล่มสักเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ โครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ในเขตศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖

            เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวดาสินี มาลัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก มอบหมายให้ นายณรงค์  ทองอำไพ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหล่มสัก เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์โครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในเขตศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖  ซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ณ โรงแรม อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์  รีสอร์ท ตำบลแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ