ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหล่มสักเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาล ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสรณ์กมล ตนอารีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหล่มสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยโครงการดังกล่าวศาลจังหวัดหล่มสักร่วมกับธนาคารออมสิน ได้จัดขึ้น เพื่อให้คู่ความผู้มีอรรถคดีในศาลจังหวัดหล่มสัก ได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เป็นธรรมด้วยความพึงพอใจของคู่ความทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุมอาคารศาลจังหวัดหล่มสัก (อาคารหลังเก่า) อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ