ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 08.00 – 14.30 นาฬิกา นางสาวดาสินี มาลัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ชั้น ๔ อาคารศาลแขวงพิษณุโลก  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ