ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  นางสาวดาสินี มาลัยพงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดหล่มสัก ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งศาลจังหวัดหล่มสักจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมมีความเข้าใจถึงปัญหาในทางปฏิบัติในการดำเนินงานระหว่างกันและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาเครือข่ายกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ณ  โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว  ฮิลล์ รีสอร์ท  ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ