ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

              เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๘ นาฬิกา นางสาวดาสินี มาลัยพงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้า         ศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดหล่มสัก ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ