ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวดาสินี มาลัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก  เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการนี้ นายสรณ์กมล ตนอารีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหล่มสัก และ สิบตำรวจโท วิเชียร  มั่นคง  ผู้อำนวยการสำนักงาน   ประจำศาลจังหวัดหล่มสัก ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย ณ เรือนจำอำเภอหล่มสัก  ตำบลสักหลง  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ