ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

          เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวดาสินี มาลัยพงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วย นายสรณ์กมล ตนอารีย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ นายณรงค์ ทองอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ  นางสาวลัดดาวรรณ หลวงอาจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ  สิบตำรวจโท วิเชียร มั่นคง  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก และข้าราชการศาลจังหวัดหล่มสัก  ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ