ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะ โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศาลจังหวัดหล่มสัก ร่วมกับศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีนางสาวดาสินี  มาลัยพงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก สิบตำรวจโท วิเชียร มั่นคง  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก และคณะข้าราชการศาลจังหวัดหล่มสัก ร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ