ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักและคณะข้าราชการให้การต้อนรับ คณะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ในการศึกษาดูงานศาลจังหวัดหล่มสัก

เมื่อวันที่ 12  มีนาคม 2562  นายเวทย์ พัฒนชัยวงษ์คูณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก และคณะข้าราชการ ให้การต้อนรับ นางบุญธรรม สิทธิทูล  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย และคณะ  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศาลจังหวัดหล่มสักเกี่ยวกับการยื่นฟ้องทางระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-filing) ในโอกาสนี้ ศาลจังหวัดหล่มสักได้นำเสนอโครงการ 1 งาน 1 ไอที ด้วยการนำระบบการไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชันไลน์และการให้บริการล่วงหน้าแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีในการติดต่อราชการแต่ละกลุ่มงานผ่านเว็บไซต์ของศาลจังหวัดหล่มสัก ซึ่งเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามนโยบายของประธานศาลฎีกา  ณ ศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image เอกสารแนบ