ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้วและคณะ ในการศึกษาดูงานศาลจังหวัดหล่มสัก

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  นายเวทย์  พัฒนชัยวงษ์คูณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหัดหล่มสัก ให้การต้อนรับ นางสาวดวงพร  ภู่เกิด  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว และคณะ  ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานศาลจังหวัดหล่มสักเกี่ยวกับการยื่นฟ้องทางระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-filing) และโครงการ 1 งาน 1 ไอที  ด้วยการนำระบบการไกล่เกลี่ยผ่านแอปพลิเคชันไลน์และการให้บริการล่วงหน้าแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีในการติดต่อราชการแต่ละกลุ่มงานผ่านเว็บไซต์ของศาลจังหวัดหล่มสัก  ซึ่งเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ณ ศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์


image เอกสารแนบ