ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

+ข้อมูลทั่วไป

+บันทึกข้อความการไกล่เกลี่ยผ่าน line application

+ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง โครงการไกล่เกลี่ยผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ไลน์ : line group call

+การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

  1. คู่มือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

+ผังสิทธิผู้ต้องหา

+ผังสิทธิจำเลย ในคดีอาญา

+ผังสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา