ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

กลุ่มงานคลัง

+ข้อมูลทั่วไป

+การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้แก่คู่ความ

  1. ศาลจังหวัดหล่มสัก มีบริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้แก่คู่ความ

ประกาศ ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

  1. ประกาศ ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

+แบบแจ้งความประสงค์ในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  1. ใบแจ้งความประสงค์

ขั้นตอนการดำเนินดำเนินงานโครงการผ่อนชำระค่าปรับู้ประกันผ่านช่องทางธนาคาร (ปรับปรุง 20 กุมภาพันธ์ 2562)

 

การขอรับเงินค่าตอบแทนเงินรางวัลทนายความ

  1. เอกสารประกอบการขอรับเงินค่าตอบแทนเงินรางวัลทนายความ

ค่าธรรมเนียมและเงินกลางที่ศาลสั่งจ่ายแล้ว

  1. ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
  2. ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561
  3. ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ (เงินกลาง)
  4. ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ (เงินค่าธรรมเนียมศาล)

ศาลจังหวัดหล่มสัก เปิดให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ QR Code ผ่านเครื่อง EDC

  1. ศาลจังหวัดหล่มสัก เปิดให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ QR Code ผ่านเครื่อง ED