ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ข้อมูลบริการประชาชน
 1. สิทธิเและเสรีภาพของผู้ต้องหาในคดีอาญา
 2. สิทธิและเสรีภาพของจำเลยในคดีอาญา
 3. สิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหายในคดีอาญา
 4. +การขอปล่อยชั่วคราว
 5. +การขอปล่อยชั่วคราวระหว่างฝากขังและระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น
 6. +การขอปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกา
 7. +เกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
 8. +แผนผังแสดงขั้นตอนการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
 9. หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
 10. +หน้าที่และสิทธิของผู้ประกัน
 11. การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา